Algemene voorwaarden

Op alle overeenkomsten en dienstverlening door ons (GASEROP BV hierna te noemen GASEROP) zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden. Deze algemene voorwaarden sluiten aan bij de definities uit artikel 1 UVH.

Artikel 1 Voorstel/Offerte

Dit voorstel/offerte is 7 dagen geldig. Indien u dit voorstel/deze offerte niet binnen deze overeengekomen termijn schriftelijk aan ons accepteert, komt dit voorstel/deze offerte (en eventuele opties) te vervallen.

Artikel 2 Dieet/Allergie

Indien u dieetwensen en/of (voedsel)allergieën heeft ten aanzien van het te serveren eten en drinken voor het evenement/reservering, dient u dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk één week voor aanvang van het evenement/reservering door te geven. Indien deze melding later wordt gedaan, zal GASEROP proberen hiermee rekening te houden bij het maken van het evenement/reservering.

Artikel 3 Betalingsvoorwaarden

Betaling vindt plaats in twee termijnen;

1e Termijn: Nadat wij de offerte ter goedkeuring hebben ontvangen en de vooraf overeengekomen aanbetaling door u is voldaan, is uw reservering definitief. Zolang hieraan niet wordt voldaan, hebben wij het recht de reservering te annuleren. Uw reservering is geldig vanaf het moment dat de eerste termijn is betaald.
2e termijn: Na afloop van het spel moet de 2e termijn (het resterende bedrag) worden betaald. U kunt deze betaling contant, met pin of creditcard voldoen.

Artikel 4 Wijzigingen in het aantal personen

De offerte wordt gemaakt op basis van het opgegeven aantal personen. U kunt dit aantal wijzigen tot 1 week voor de wedstrijd. Als er meer of minder gasten verschijnen dan het opgegeven aantal, zonder kennisgeving, worden deze in rekening gebracht.

Artikel 5 Annulering

Aan annuleringen na betaling van de 1e termijn zijn de volgende kosten verbonden;

Annulering binnen 31 dagen voor het feest: 50% van de aanbetaling
Annulering binnen 7 dagen voor het feest: 100% van de aanbetaling
NB U dient een opzegging schriftelijk aan ons door te geven. Bij telefonische annulering verzoeken wij u tevens een schriftelijke bevestiging te sturen.

GASEROP is te allen tijde bevoegd de reservering te annuleren.

Anderen:

Tijdens het feest is de klant verplicht gebruik te maken van onze eigen catering.
Kinderen zijn de verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers.
Alle schade aan het interieur veroorzaakt door de klant of personen die onder zijn gezag of bevoegdheid zijn gesteld, zullen aan de klant in rekening worden gebracht.
Indien naar de mening van het personeel de klant of een persoon onder diens gezag of gezag zich tijdens het feest misdraagt, kan het personeel het feest beëindigen en de klant en personen onder diens gezag of gezag opdracht geven de zaak te beëindigen. vertrekken. De klant heeft in dat geval geen recht op restitutie van reeds betaalde of nog te betalen bedragen.
GASEROP is niet aansprakelijk voor schade en/of diefstal van uw persoonlijke bezittingen of persoonlijk letsel.